Рубрика: Информатика
Вовед во PHP (4)
Автор: Ива Манова
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 11-12/2014.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Да се запознаеме подобро со креирањето функции и објекти во PHP. Со помош на објектно ориентирано програмирање ќе креираме класи и објекти. Што е потребно за креирање динамичка интернет-страница?

Што е функција? Таа е збир на изрази кој е организиран на посебен начин, а PHP ја третира како посебна програмска целина. Секоја функција се состои од заглавје и тело на функцијата. При тоа во заглавието се содржат името на функцијата и аргументите со нивните дефиниции, а во телото на функцијата се содржат различни извршни инструкции и декларација на променливи кои се користат во функцијата.

Клучни зборови:

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 11-12/2014. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.

Статии со слична содржина