Рубрика: Екологија
Пречистителна станица за отпадни води (3)
Автор: Александар Тефов
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 5/2014.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Во ова продолжение, ќе претставиме практично проектирана пречистителна станица, параметри коишто се потребни за димензионирање и опис на самата постројка.

Во овој дел ќе биде прикажан пример за пречистителна станица за комунални отпадни води, која има способност да ги прима и да ги пречистува отпадните води од малото стопанство (сендвичарници, мали ресторани и сл.), чиишто параметри не ги надминуваат можностите за пречистување на пречистителната станица.
За проектирање на ваков вид постројка, мора претходно да се одредат и да се дефинираат неопходните елементи за нејзината реализација.

Клучни зборови:

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 5/2014. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.