Рубрика: Екологија
Пречистителна станица за отпадни води (2)
Автор: Александар Тефов
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 4/2014.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Во овој број, продолжуваме со презентирање на можностите за пречистување на отпадните води, нивната класификација и потекло. Ќе бидат претставени и некои типови на пречистителни станици.

Поради сè поголемото загадување на водотеците со отпадни води, кое ја надминува способноста за самопречистување, веќе во 19-ти век се поставило прашањето за намерно пречистување на отпадните води. Со развојот на индустријата почнале да се создаваат и от-падни води од индустриски процеси кои по својот состав се разликуваат од отпадните води од домаќинствата, а како посебна категорија треба да се гледа и на атмосферските води (дожд, снег и сл.).

Клучни зборови:

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 4/2014. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.