Рубрика: Архитектура и градежништво
Македонски правилник за енергетски карактеристики на згради (1)
Автор: Петар Николовски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 9/2013.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


По повеќе од две децении од осамостојувањето на Република Македонија, донесен е првиот Правилник за енергетски карактеристики на згради, кој треба да ја пополни празнината во законската регулатива за заштеда на енергија во градежниот сектор и заштита на животната средина. Правилникот за основа ги има неколкуте закони (Закон за енергетика, Закон за градење, Закон за градежни производи итн.) и има задолжителна примена. Се однесува на нови згради кои треба да се градат, но и на стари згради кои подлежат на значителна реконструкција. Пропишаните критериуми со минимални барања за енергетски карактеристики на зградите треба да овозможат значителни заштеди на енергија, но и значително намалување на емисија на CO2 во атмосферата, како минимален придонес на Република Македонија во борба против зголемување на ефектот на стаклена градина околу планетата Земја и глобалните климатски промени предизвикани од тоа.

Кога купуваме автомобил, ги бираме бојата, опремата, погонското гориво и други за нас важни работи, но одлучувачки фактор, покрај марката, е и колку литри на 100 km ќе троши нашето возило, бидејќи со него ќе возиме 5 или повеќе години и многу е значајно во текот на тој период нашиот авомобил да биде економичен.
Кога купуваме стан, при изборот, меѓу другото, не ретко одлучувачки фактор се квалитетот и бојата на плочките во кујната и бањата, вратите помеѓу просториите, каква ограда има балконот, какви се влезот, скалите и лифтовите во зградата итн. Станот го купуваме за во него да живееме многу години, ако не и децении, и тој треба да ги задоволи нашите естетски и функционални барања. Но, што е со економскиот момент, дали сме се запрашале со што ќе се грееме во зима и ладиме во лето и, што е уште поважно, колку тоа ќе нè чини во текот на 6-те зимски и 3-те летни месеци? Дали овој момент бил одлучувачки при купување/градење стан или куќа? И кога би биле свесни за овој факт, прецизниот одговор на ова прашање не би можеле да го добиеме од никого, освен можеби паушално, дека станот/зградата е добро изолиран !!!? И дека е енергетски ефикасен !!!? А нас точно нè интересира, во зависност од климатската зона во која се наоѓа станот/зградата, колку киловатчасови за секој квадратен метар ќе трошиме годишно (kWh/m2 a), пред сè за греење, независно од тоа со што се грееме (електрична струја, течно гориво, дрво, јаглен, гас итн.).
Како еден од тројцата автори на новиот Правилник за енергетски карактеристики на зградите (проф. Марко Серафимов и машинскиот инженер Алекса Томовски за делот што се однесува на системите за греење/ладење, вентилација и доктор Петар Николовски за градежните конструкции и зградата во целина), на читателите на ЕМИТЕР сакам да им ги презентирам најбитните делови од Правилникот.

Клучни зборови:

Споредба помеѓу зголемувањето на цените на КСиНТИ и зголемувањето на изолациските ефекти во зависност од дебелината на изолацијата

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 9/2013. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.