Рубрика: Телекомуникации
Инјекциски ласер диоди
Автор: Александар Арсов
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 3/1995.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Сега можеме да го посветиме вниманието на класификацијата на оние ласери кои најмногу се користат во оптичкиот пренос на информации (ОПИ) и оптичкото процесирање на сигналите (ОПС). За да се изврши класификацијата во било која смисла, потребно е претходно да се усвои критериум според кој се извршува соодветната класификација. Како основен критериум за класификација ќе ја користиме применливоста на изворот на светлина за оптички комуникации, во поширока смисла, односно применливоста за ВСОК и ОИК во потесна смисла.

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 3/1995. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.