Рубрика: Металство и машинство
Системи кај CNC струг
Автори: Горан Богданоски, Бедри Зија
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 6/2012.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


CNC струговите се нумерички машини кои имаат значајна примена во индустријата. Овие машини се карактеризираат со голема сложеност во нивната конструкција и во себе обединуваат повеќе видови технологии. Иако постојат различни изведби на овие машини, сепак одредени системи се среќаваат кај сите CNC стругови. Во овој напис ќе ве запознаеме одделно со секој од системите коишто го сочинуваат еден CNC струг.

Најпрво да кажеме дека кратенката CNC (Computer Numerical Control), значи компјутерска нумеричка контрола, а струговите управувани на овој начин се нарекуваат CNC стругови или компјутерски нумеричко управувани стругови. Повеќе за нумеричката контрола можете да прочитате во ЕМИТЕР 2/2012 "Почетоци на нумеричкото управување". Што претставуваат струговите? Струговите се металорезачки машини на кои главно се обработуваат ротациски делови, кои се оформуваат со вртежно движење на обработуваниот предмет и со праволиниско придвижување на алатот, кое може да биде паралелно со оската на вртењето на предметот или нормално на неа.

Клучни зборови:

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 6/2012. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.