Рубрика: Психологија
Биохемија на душата
Автор: Петар Лагудин
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 5/2011.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Во рамките на серијата "Мистериите на науката", замислена како дебата помеѓу авторот г. Симјановски и неговиот опонент г. Филевски, ЕМИТЕР објави два написа со теми за енигмата на душевните појави, едниот под наслов "Тајните на свеста" (ЕМИТЕР 3/10), вториот под наслов "Сликата на духот и на нематеријалната енергија" (ЕМИТЕР 3/11). И двата написа се всушност конфронтација помеѓу идеалистичкиот став на г. Симјановски и материјалистичкиот став на г. Филевски, па помалку упатените читатели на ЕМИТЕР ќе се најдат во дилема кој од двата става е точен. Од тие причини се вклучив во дебатата со овој напис, во кој се изнесени низа научни сознанија, кои покажуваат материјална условеност на духовните појави!

Термините "душа" и "дух" се употребуваат како синоними за научните термини "психа" и "свест". Уште од древните времиња тие таинствени појави го привлекувале вниманието на човекот, па така во рамките на филозофијата се појавила "науката за душата" – психологија (грчки: психа = душа, логос = наука), ккоја датира од времето на Платон и Аристотел. Во средниот век таа е толкувана исклучително според потребите на теологијата, подоцна таа талка помеѓу метафизичкото и дуалистичкото сфаќање на битот на психата. Кон крајот на 19 век таа излегува од рамките на филозофијата и станува самостојна позитивистичка наука. Да објасниме, "позитивизам" е гледиште во процесот на сознавањето кое признава само сознанија, кои произлегуваат од искуство (доказ).

Клучни зборови:

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 5/2011. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.