Рубрика: Електроника
Дигитален термометар
Автор: Игор Николовски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 2/1998.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Топлината е една од основните физички величини. Нејзиното мерење и преставување во нејзиниот квантитативен еквивалент – температурата преставува една од основните мерења не само во физиката туку и во многу други области на науката, па дури и во секојдневниот живот. Сигурно досега некои од вас веќе сретнале најразлични електрични кола кои го третираат проблемот на мерење на топлината односно на температурата. Најголем дел од тие електрични кола "индиректно" ја мерат температурата така што прво ја конвертираат температурата во напон, а потоа тој напон со помош на некој волтметар се претвора во одредена визуелна индикација каде што може да се отчита температурата. Во овој текст е прикажан еден таков сличен термометар кој во крајна линија прво врши конверзија од температура во напон, а потоа напонот се прикажува на соодветен дисплеј. Но кај овој термометар не може јасно да се издвојат поодделно двата конвертора, туку истите се една целина од надворешното опкружување на интегрираното коло ICL7107. Истиот директно ја изразува температурата во °C и ја прикажува на соодветен дисплеј со задоволителна точност. Сигурно на многумина ќе им се најде "при рака" за мерење да кажеме на собната температура, температурата на полупроводниците (можеби кај излезните транзистори на засилувачите), па сè до температурата на моторот на автомобилот и. т. н.

Главни елементи и материјали:
Печатена плочка: 980201
 

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 2/1998. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.