Рубрика: Информатика
Дефинирање на променливи во VBA Наредби од тип If и циклуси
Автор: Билјана Крстиќ
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 10/2009.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Променливите се неизоставен дел од една апликација, а изборот кој вид и каде ќе се дефинираат ја прави апликацијата постабилна и поекономична. Посебно место во креирањето на апликациите наоѓаат наредбите за циклусите и условните наредби. Која и како се употребува низ синтаксите и примерите…

Променлива претставува дел од меморија со доделено име која служи за сместување на некој податок за време на извршување на апликацијата. Името на променливата мора да започне со буква и може да има 255 карактери. Но, името мора да биде едноставно и да е различно од името на функцијата, процедурата.
Променливите се делат на три нивоа. Најниското ниво на променливи се локални променливи кои постојат и се достапни за користење само во процедурата каде што се креирани. Потоа постојат променливи кои се користат во сите процедури од истиот модул. И последните како највисоко ниво на променливи се јавни, достапни за целата апликација.

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 10/2009. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.

Статии со слична содржина