Рубрика: Енергетика
Мојот прв домашно изработен фотонапонски систем
Автор: Дејан Трајковски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 204 - 4/2022.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Во оваа статија ќе биде прикажан начинот на изработка и поврзување на еден фотонапонски модул составен од 48 фотонапонски ќелии. Овој модул потоа е поврзан со акумулатор, регулатор на полнење и празнење на акумулаторот и инвертор за добивање наизменична струја и со тоа е добиен минимален фотонапонски систем.

Мојот прв домашно изработен фото­на­понски систем се состои од фотона­пон­ски модул од 48 ќелии, акумулатор, регулатор на полнење и празнење на акумулаторот и инвертор за добивање наизменична струја.

Дијаграм на зависноста на моќноста и струјата од напонот на една фотонапонска ќелија. При дадена ирадијација напонот зависи од отпорот на потрошувачот.

Фотонапонскиот модул е изработен со сериско поврзување на 48 фотона­пон­ски (“фотоволтаични”) ќелии со димен­зии 76x38 mm. Секоја од нив дава напон од 0,5 V во празен од и струја на куса врска од 1,1 A. Овие ќелии всушност претста­вуваат извори на константна струја, којашто нагло опаѓа при мал електричен товар, односно кога напонот на ќелијата ќе се искачи до 0,5 V. Бидеј­ќи моќноста претставува производ на напонот и стру­јата, најголемата моќност се постигнува при товар којшто го под­нама­лува напон­от на околу 0,45 V

Главни елементи и материјали:

Фотонапонски ќелии 76 x 38 mm;
Регулатор на полнење PMW 12V/ 24V Auto Switch, Solar Charge Controller или сличен
Инвертор: 12V/ 230Vac/ 30Wmin

 
Клучни зборови:
Дијаграм на зависноста на моќноста и струјата од напонот на една фотонапонска ќелија.

Дијаграм на зависноста на моќноста и струјата од напонот на една фотонапонска ќелија. При дадена ирадијација напонот зависи од отпорот на потрошувачот.

Панелот треба да се ориентира кон југ

Панелот треба да се ориентира кон југ, под агол од 41-42 степени во однос на хоризонтот, со цел да се постигне оптимална осонченост.


Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 204 - 4/2022. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.