Рубрика: Хемија
Економично моделирање структури во природните науки
Автор: Александар Кондински
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 1-3/2019.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Овој текст на Емитер открива интересни детали за тоа како дојде до примена на една економична играчка во алатка за моделирање комплексни математички и хемиски структури.

21. век е време на вистински подем за виртуелната реалност. Визуелиза­цијата на многу структури, молекули и математички тела е овозможена со бес­прекорното компјутерско графичко ин­женерство, додека разни програми овоз­можуваат визуелизација и пресметка на стабилност на молекулите. Но, тогаш што станува со физичките модели? Дали се тие навистина застарени?

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 1-3/2019. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.