Рубрика: Физика
Черенкова радијација во вакуум?
Автор: Петар Лагудин
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 1-3/2019.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Черенковата радијација (Cherenkov radiation) е феномен којшто се појавува во случај кога некои честички, како што се електро­ните или протоните, во некоја средина се движат побргу од светлината во истата таа средина. Остана предизвик за физичарите овој феномен да го генерираат во вакуум, сметајќи дека со тоа ќе генерираат ефект којшто може да ја збогати науката со нов пат кон тестирање на фундаменталната теорија за електрицитетот и магнетизмот.

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 1-3/2019. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.