Рубрика: Информатика
Методи на форензичка идентификација преку препознавање на облици
Автор: Ива Зафировска
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 1-3/2019.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Препознавањето на лица и објекти е природна и стекната особина на човекот.  Но оваа способност може да ја стекне и компјутерот. Во информатиката под поимот препознавање облици се подразбира автоматска детекција и класификација на објекти или настани.

Препознавањето е една од основните способности што ги има човекот. Таа способност може да ја има и компјутерот. Извлекувањето на основните информации од низата единици и нули во компјутерската меморија и нивното претставување и интерпретација во форма соодветна за понатамошна обра­бот­ка со компјутер се сведува на проблемот на препознавање облици. Облиците што треба да се препознаат можат да бидат печатени букви, ракопис, технички цртежи, мапи итн.

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 1-3/2019. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.