Рубрика: Информатика
L3VPN преку IPv6
Автор: Катерина Златановска
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 5/2014.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Еден начин што овозможува информацијата да остане безбедна и да се постигне поголема контрола при нејзин пренос е токму преку креирање на таканаречени виртуелни приватни мрежи (VPN), односно приватна мрежа која ја користи јавната за да поврзе оддалечени страни или корисници заедно. Во досегашниот интернет протокол е успешно применета, но таа треба да се овозможи и во новиот. Да, воспоставена е преку тунелирање, односно IPv4 backbone, но како тоа да се постигне и преку IPv6 backbone?

Сите сме свесни за големата еволуција на интернет протоколот во последните неколку години. Станува сè поприсутен во нашето секојдневие, а со самото тоа бара поддржување на истите, но и на подобри услуги од оние коишто ги нудеше предходниот интернет протокол.
Иако IPv4 е веќе многу години присутен и опстојува, дури и се чини можеби е доволен да ги задоволи потребите на своите клиенти, се појави потреба за имплементирање на нов интернет протокол, таканаречен IPv6. Станува збор за протокол од кој се очекува да ги задоволи побарувањата на корисниците, како во мисла на адресен простор, така и во подобрување на услугите. Сериозно веќе се размислува за воспоставување на големата структура (backbone) на IPv6. Еден обид преку таа структура е да се воспостави виртуелна приватна мрежа (VPN). Тоа е успешно постигнато со IPv4 преку MPLS, но на каков пат е со новата верзија?
На почетокот од овој труд давам мал преглед за еволуцијата на IPv6, што е тоа VPN, што опфаќа L3VPN и како е постигнат во IPv4. Потоа следи увид на досегашното користење на VPN во IPv6, на кои начини е постигнато и како е најсоодветно, а ги изложив и мислењата на најголемите експерти за спроведување на VPN преку IPv6 backbone.

Клучни зборови:

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 5/2014. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.