Рубрика: На граница на науката
Апокалипса 2012: Крај на апокалипсата
Автори: Стојмир Симјаноски, Владимир Филевски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 1/2013.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Драги читатели, во текот на овој серијал можеби ве исплашивме со разни можни и неможни сценарија за несреќи, катастрофи и катаклизми, со цел да не испуштиме некоја реална можност за таква појава. Но, исто така се потрудивме да понудиме и контрааргументи за нивно непостоење, или пак мерки за минимизирање на штетите и преживување. Се надеваме дека на читателите им пруживме интересни информации и податоци за оваа тензична тема.

Клучни зборови:

Маите се само погрешно разбрани

Митови за потопот постојат речиси кај сите народи на светот, но дали е тоа судбина на секоја цивилизација?

Отсекогаш луѓето се интересирале каква ќе биде судбината на световите

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 1/2013. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.