Рубрика: Енергетика
Греење 3: Греење со цврсти горива
Автор: Томе Скендеровски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 11/2010.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Кога не сме или немаме можност да сме приклучени на централно градско греење, греењето на цврсти горива е една од најевтините опции. Но, не треба да се заобиколи и фактот дека истовремено е и една од опциите кои бараат и најголем дополнителен ангажман, т.е. опслужување. Овој тип на горива како да е измислен за индивидуално решение на проблемот со греењето – или преку домашно централно греење или со поединечно загревање на собите со шпорет, трајножаречка печка или камин. Ќе ги разгледаме специфичностите, предностите и недостатоците на греењето со цврсти горива кои се користат во Македонија и грејните тела што го користат ова гориво. Ќе дадам и неколку практични совети поврзани со користењето на овој секогаш актуелен, евтин и еколошки прифатлив енергенс – изземајќи го јагленот.

Поради својата ниска цена, греењето со цврсти горива секогаш е евергрин тема. И, воопшто, секогаш проблематиката на греењето е евергрин тема. Но, пред да се нафатиме за неговото практично реализирање во нашиот дом, или сме со помали амбиции и имаме само намера да се запознаеме со феноменот на загревањето на нашите простории, мораме да имаме предвид кон што тежнееме, т.е. каква е распределбата на топлината по висина во просторијата и која е најповолна распределба на истата, при што најпријатно се чувствуваме во просторијата што се грее. Исто така, интересен е одговорот на прашањето кои грејни тела како ја распоредуваат топлината во просторијата по висина. Потоа ќе разгледаме некои основни својства и карактеристики на цврстите горива кои е потребно секогаш да се имаат предвид и да се знаат за да може да се направи добар избор, за своите потреби и услови, на енергенсот за греење. Најнапред, за кои цврсти горива ќе стане збор во овој серијал? Тоа се: огревното дрво, јагленот, дрвените брикети и дрвените пелети. Ова се и најкористените цврсти горива во нашата држава. Последните страници од овој напис ќе бидат посветени на грејните тела на цврсти горива (шпорети, трајножаречки печки, камини), како и на котлите за цврсти горива и нивните грејни тела - радијатори и топловодно подно греење.

Клучни зборови:

Соѕидан камин.

Дополнителен изменувач на топлина.

Котел на круто гориво.

Модерен дизајн на радијатори.

Дел од проект за греење на станот.

Поставување на топловодно подно греење.

Поставување на топловодно ѕидно греење.

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 11/2010. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.