Рубрика: Аудио и видеотехника
Книгата “Видеотехнологија” од Милчо Узунов во е-продавницата на ЕМИТЕР
Автор: Редакција Емитер
Објавено на 06.02.2023 - 17:00

Денешната аудиовизуелна уметност не може да се замисли без активно учество на современата технологија. Без разлика дали станува збор за филмско или театарско аудиовизуелно дело, примената на новите технологии значително влијае и го подобрува неговиот визуелен карактер. Тргнувајќи од овој факт, технолошката писменост или познавањето на технологијата е безусловен маркер кој нуди успех во театарската и во филмската работа.

Запознавањето и учењето на основните принципи на коишто се заснова видеотехнологијата, ќе овозможи подобро имплементирање на аудиовизуелните уреди во современите аудиовизуелни дела. Согледувајќи ја комплексноста на оваа тема од инженерски аспект, авторот во ова издание ги презентира основните постулати во видеотехнологијата од еден прифатлив аспект, достапен за секое едукативно ниво.

Целта на оваа книга не е само да биде учебник за студентите по филмските и театарските уметности, туку и прирачник за сите оние кои сакаат и кои имаат желба и потреба да ги осознаат видеосигналите и нивните компресии, електронската слика, просторот на боите и уште многу други основни постулати во видеотехнологијата.  Со помош на цртежи, слики и примери, опишани се карактеристиките на видеосигналите, просторот на боите како и видеокомпресиите, кои денеска претставуваат столб во развојот на електронската слика во видео уметноста.

Авторот на книгата м-р Милчо Узунов во оваа книга ги сплотува своите огромни познавања од оваа област што ги стекнал како при своето школување и специјализација така и многу повеќе при неговото работење на полето од видеопродукцијата во текот на повеќе од две децении. Книгата е поделена во 8 логички целини:  Вовед, Електрични сигнали, Видеосигнали, Модулација на сигналите, Мултиплексирање на сигналите, Видеоформати, Компресија на видеосигналите и Транспорт – пренос на видеосигналите.

Книгата е во Б5 формат, а содржините се презентирани на 230 страници и може да ја набавите од е-продавницата на ЕМИТЕР тука

Клучни зборови: