Рубрика: Аудио и видеотехника
Вештачката интелигенција и создавањето музика
Автор: Димац Митковски
Објавено на 18.11.2022 - 15:45

Еден од техничките трудови на Меѓународната конвенција за радиодифузија IBC 2022 (International Broadcasting Convention 2022), одржан од 9 до 12 септември во Амстердам, беше и трудот со следниот наслов “Вештачката интелигенција создава музика”. Овој технички труд ја разгледува музиката создадена од вештачка интелигенција и го поставува прашањето дали сите можеме да станеме Бетовен? Во поширока смисла ги разгледува проблемите врзани со музиката создадена од вештачка интелигенција, авторските права, сево ова врзано со креирањето на 10-тата симфонија на Бетовен.

Музиката создадена со помош на технологијата за вештачка интелигенција (ВИ) покренува итни прашања за тоа како да се класифицира музиката создадена од на овој начин. Овој труд ја разгледува вештачката интелигенција од музиколошка перспектива во однос на тоа што е музика, и како тоа се поврзува со авторските права, моралните права и правото на финансиско вреднување на таквите дела, со посебен фокус на употребата на вештачка интелигенција при создавањето на десеттата симфонија на Бетовен.

ВИ во суштина претставува систем за препознавање шаблони. Технолошките компании внесуваат големи количини податоци во компјутерските системи. Тие користат автоматизирани компјутерски техники за да ги анализираат податоците и да ги идентификуваат шемите. Во случајот со музиката, вештачката интелигенција се користи за пронаоѓање музички обрасци во тие информации кои потоа може да се користат за создавање музички дела генерирани од компјутер. ВИ може да се користи и од музиколози или композитори за да се создаде форма на хибридна музика, дел генерирана компјутерски со помош на податоци за вештачка интелигенција и делумно составена од жива индивидуа.

Создавањето на 10-та симфонија од Бетовен користејќи вештачка интелигенција во 2021 година е пример за рана хибридна работа со вештачка интелигенција. Претходните употреби на вештачката интелигенција во композициските процеси ја вклучуваат последната симфонија на Шуберт (создадена со помош на вештачка интелигенција од паметниот телефон Huawei Mate 20 Pro). Позната и како „Незавршена симфонија“, таа речиси 200 години стои нецелосна. Комплетираната верзија на Шубертовата симфонија бр. 8 на Huawei е создадена со помош на човечка експертиза, од страна на композиторот Лукас Кантор (Lucas Cantor), и вештачка интелигенција. За да го напише остатокот од третиот став и да состави целосно нов четврти став од симфонијата бр. 8 на Шуберт, Huawei користел софтвер за вештачка интелигенција од својот паметен телефон. Тие го анализирале темброт, висината и метриката на постоечките прв и втор став од последната симфонија на Шуберт, а потоа ја генерирале мелодијата за музиката што недостасува. Композиторот Лукас Кантор бил вклучен во создавањето на готовиот труд, така што тоа е уште еден пример на хибридна работа со вештачка интелигенција.

Клучен дел од ова поле е развојот на музички софтверски програми кои користат вештачка интелигенција за производство на музика. Како и кај апликациите во други области, вештачката интелигенција во музиката исто така симулира ментални задачи. Истакната карактеристика е способноста на алгоритам за вештачка интелигенција да учи врз основа на минатите податоци, како на пример во технологијата за компјутерска придружба, каде што вештачката интелигенција е способна да слуша човечки изведувач и да врши придружба. Вештачката интелигенција, исто така, води технологија за интерактивна композиција, каде што компјутерот компонира музика како одговор на изведба во живо. Постојат и други апликации кои опфаќаат не само музичка композиција, продукција и изведба, туку и како музиката се продава и консумира. Развиени се и неколку програми за музички плеер кои користат технологија за препознавање глас и обработка на природен јазик за контрола на гласот во музичките дела.

Вештачката интелигенција и музиката е вообичаена тема на Меѓународната конференција за компјутерска музика, конференцијата на Компјутерското општество и Меѓународната заедничка конференција за вештачка интелигенција. Првата меѓународна конференција за компјутерска музика е одржана во 1974 година на Државниот универзитет во Мичиген. Тековните истражувања вклучуваат примена на вештачка интелигенција во музички состав, изведба, теорија и дигитална обработка на звук.

И на крајот за мало потсетување како историски се појавувале некои чекори во врска со темата.

• Музичката композиција со вештачка интелигенција како прв пионерски потфат била понудена од Алан Туринг (Alan Turing) во далечната 1951 година. Сепак, постхумно била обновена цели 65 години подоцна од тим истражувачи.

• Во 1960 година, рускиот истражувач Рудолф Зарипов го објавил првиот труд во светот за алгоритамско компонирање музика со помош на компјутерот „Урал-1“.

• Во 1965 година, пронаоѓачот Реј Курцвејл (Ray Kurzweil) премиерно изведува дело за клавир создадено од компјутер што можел да препознава шаблони во различни композиции. Компјутерот тогаш можел да ги анализира и користи овие обрасци за да создаде нови мелодии. Дебитирал во квиз-шоуто „Имам тајна“.

• Во 1997 година, програмата за вештачка интелигенција наречена “Експерименти во музичката интелигенција” се појавила да го надмине човечкиот композитор во задачата да компонира музичко дело за да го имитира стилот на Бах.

• Компјутерска придружба, Универзитет Карнеги Мелоун (Carnegie Mellon University). Проектот за компјутерска музика на универзитетот развива компјутерска музика и технологија за интерактивна изведба за да го подобри човечкото музичко искуство и креативност. Овој интердисциплинарен проект се базира на музичка теорија, когнитивна наука, вештачка интелигенција и машинско учење, интеракција со човечка личност, системи во реално време, компјутерска графика и анимација, мултимедија, програмски јазици и обработка на сигнали.

• MorpheuS е истражувачки проект на Дориен Херерманс (DorienHerermans) и Елејн Чу (Elaine Chew) од Универзитетот Квин Мери (Queen Mary University) во Лондон, финансиран од проектот на ЕУ Марија Склодовска-Кири. Системот користи пристап за оптимизација заснован на алгоритам за пребарување на променливи соседства за да ги преобрази постоечките шаблони во нови парчиња со одредено ниво на тонска напнатост што динамично се менува низ парчето. Овој пристап за оптимизација овозможува интеграција на техниката за откривање шаблони со цел да се наметне долгорочна структура и повторливи теми во генерираната музика. Делата компонирани од MorpheuS се изведени на концерти и во Стенфорд и во Лондон.

• AIVA – Создадена во февруари 2016 година, во Луксембург. AIVA е програма која произведува саундтракови за секаков вид медиуми. Алгоритмите зад AIVA се засноваат на архитектури за длабоко учење. AIVA исто така е искористена за компонирање на рок песната “On the Edge”, како и поп- мелодијата “Love Sick” во соработка со изведувачката Тарин Саутерн (Taryn Southern) при создавањето на нејзиниот албум „I am AI“ во 2018 година.

Клучни зборови: