Рубрика: Фототехника
Во изработка напонски регулиран зум за метаобјективи
Автор: Невенка Стојановска
Објавено на 14.06.2021 - 13:30

Истражувачите од Факултетот за применета и инженерска физика на Универзитетот Корнел и Напредниот технички институт на Самсунг создадоа уникатна форма на мета-леќа – леќа направена од метаматеријал којашто може да се фокусира со промена на напонот наместо со механичко поместување на леќите од објективот.

Мета-леќите претставуваат површински мрежи од нано-антени или резонатори со дебелина помала од еден микрон, кои дејствуваат како уреди за фокусирање. Но, од моментот кога првпат металеќите беа создадени па сè досега, беше извонредно тешко да се промени нивната фокусна должина по производството.

Концепт рендер за ултратенка металеќа со напонска регулација развиена од инженерите во Корнел и Самсунг. Фото: Данил Шилкин

Иновацијата, којашто произлезе од соработката помеѓу истражувачите од Самсунг и од Корнел, ја комбинираше металеќата со веќе разработената технологија на течни кристали, со цел прилагодување на локалната фазна карактеристика на металеќите. Комбинацијата на двете техники им овозможи на истражувачите контролирано да го менуваат фокусот на металеќите преку промена на напонот што се применува во уредот.

Практичната изведба на овој концепт ја отвора вратата за изведба на широк опег компактни вариофокални објективи кои можат да најдат примена во фототехниката за специјална намена –  кај фотоопремата сместена во сателитите, ендоскопите, кај очилата за ноќно гледање, беспилотните летала итн. – односно секаде каде механичкото поместување на конвенционалните стаклени или пластични леќи за промена на фокусното растојание е едноставно непрактично заради малиот простор, тежината или големината.

Групата научници планира да ја продолжи работата на проектот со цел да ги подобри можностите на прототипот. Засега леќата функционира само за една бранова должина – црвената, но би нашла далеку поголема примена ако функционира во целиот светлински спектар. Па така, истражувачката група од Корнел работи на развој на вариофокална верзија на металеќата којашто ќе функционира истовремено за повеќе бранови должини. Според научниците, со оглед на тоа што процедурата за оптимизација за другите бранови должини е иста како и во црвеното светлинско подрачје, најтешкиот дел од работата е веќе завршен.

Трудот од ова истражување беше објавен во Nano Letters   

Клучни зборови: