Рубрика: Електроника
Од историјата на телевизијата: UHF-конвертор од Еи Ниш
Автор: Горан Џамбазов
Објавено на 05.11.2020 - 10:00

Тестирање на UHF конверторот

Во фокусот на овој краток прилог е еден уред, што зазема посебно место во историјата на телевизијата. Потекнува од седумдесеттите години и обично можевме да го видиме покрај најстарите модели на црно-бели ТВ-приемници, во домовите на нашите дедовци и баби или други постари роднини.

За што служеше овој уред и која е приказната зад него?

Во деновите кога телевизиските програми сè уште се пренесувале со користење на радио-бранови со фреквенции само од VHF-опсегот (VHF-I: 47-68MHz и VHF-III: 174-230MHz), телевизиските приемници имале бирачи на канали само за овој опсег. Но, со текот на времето, станало потребно и возможно користење и на UHF-опсегот и нови 49 канали од овој опсег (470-862MHz) биле доделени за телевизијата.

Имало многу причини за овој потег и тоа не се случило истовремено во сите делови на светот. На пример, во САД, по Втората светска војна, бројот на ТВ-станици брзо се зголемувал, па каналите распределени во VHF-опсегот веќе не биле доволни. Освојувањето на UHF било логично и потребно и таму се случило во текот на педесеттите. Во Европа, експанзијата кон UHF се случила во шеесеттите години, а нешто подоцна тоа се случило и во Југославија, кога националните телевизиски центри започнале да ги емитираат своите втори програми.

По воспоставувањето на пренос на UHF, во телевизиските приемници што се произведувале тогаш, веќе бил стандардно вградуван и бирач за UHF (покрај бирачот за VHF), па овие приемници можеле да примаат програми од двата опсега. Но, требало да се понуди и некое решение што ќе им овозможи прием на UHF и на оние корисници коишто имале постари телевизиските приемници (со бирачи само за VHF-опсегот). Една опција била во нив дополнително да се вгради модул/бирач за UHF, а друга опција било да се користи надворешен претворувач, што ќе врши претворањена сигналот од UHF во VHF и со тоа ќе овозможи прием на овие канали.

Уредот што го гледате овде е еден таков конвертор, произведен од EI Niš и беше наменет за телевизиските приемници коишто имаа бирачи само за VHF-опсегот. Со овој уред сеобезбедуваше прием и конверзија на програмите од UHF-опсегот (од каналите 21-69)на еден слободен канал од VHF-опсегот (во случајов на каналот 4 од опсегот VHF-I).

Потребата за овие претворувачи е одамна надмината, а со воведувањето на дигиталната телевизија кај нас, станува специфично и тестирањето на функционалноста на еден ваков уред во целиот опсег (ова, ако од некоја причина поседувате ваков уред и сте љубопитни да видите дали сè уште е во функција).

Повеќе детали и информации за овој конвертор, како јас го тестирав и дали сè уште функционира, ќе најдете во видеото подолу.

А ако оваа тема ви побуди интерес, особено ви ги препорачувам написите за развојот и историјата на телевизиските бирачи на следниов веб-сајт:

https://www.maximus-randd.com/tv-tuner-history-pt1.html

Клучни зборови:
Тестирање на UHF конверторот

Тестирање на UHF конверторот 

UHF конвертор III

Изглед на UHF конвертор III од ЕИ Ниш

Изглед на UHF конвертор III од ЕИ Ниш

Изглед на UHF конвертор III од ЕИ Ниш

Поглед во внатрешноста на UHF конвертор III од ЕИ Ниш

Поглед во внатрешноста на UHF конвертор III од ЕИ Ниш