Рубрика: Автомобилска техника
Амортизација на заден погонски мост (видео)
Автор: Томе Скендеровски
Објавено на 06.03.2018 - 00:00

Што се случува во смисла на амортизација со задниот мост при возење на возилото по рамен и нерамен пат како и при сопирање и забрзување? Многу интересно видео клипче на оваа тема е може да погледнете подолу. Она што не се гледа се придушувачките сили во амортизарите (пригушивачите) кои се многу поголеми во нов отколку во стар амортизер, а се пренесуваат (урамнотежуваат) на местата за прицврствување на амортизерот како удари. Познато е дека оваа сила е правопропорционална (или производ) на коефициентот на придушување и брзината на помест на мостот во вертикална рамнина. Обрнете внимание и на делумното (како реакција) завртување на погонскиот мост нанапред при кочење и наназад при забрзување. И овде она што не се гледа е големината на моментот кој е правопропорционален на интензитетот на кочење и силината на моторот при забрзување, а се урамнотежува со еластичните реакции на врска на погонскиот мост. Гледајте и уживајте. Премногу уникатни информации на едно место со кои ќе имате претстава како реално изгледаат реалните еластични врски на машинските склопови оптоварени во реални услови.

Амортизација на заден погонски мост
Клучни зборови: