Рубрика: Информатика
Приходот на Интел за вториот квартал според проекциите
Автор: Сашко Таневски
Објавено на 16.07.2015 - 16:04

Интел корпорацијата денес ги објави приходите во вториот квартал од 13,2 милијарди долари, оперативен приход од 2,9 милијарди долари, нето приход од 2,7 милијарди долари и заработувачка по акција од 55 центи. Компанијата заработила приближно 3,4 милијарди долари во готово од работењето, платени дивиденди од 1,1 милијарди долари, и и искористила 697 милиони долари за повторно да купи 22 милиони акции на берзата.
"Резултатите во вториот квартал ја покажаа на трансформација на нашиот бизнис, како растот кај центрите за податоци, меморија и IoT кој изнесува повеќе од 70 проценти од нашиот оперативен профит и помогна да се надоместат предизвиците на пазарот", изјави извршниот директор на Интел Брајан Крзанич. "Продолжуваме да бидеме сигурни во нашата стратегија за развој и се фокусираме на иновации и извршување. Очекуваме лансирање на Skylake, Windows на Microsoft 10 и нови OEM системи кои ќе донесат возбуда кај клиент-компјутерите во втората половина на 2015 година”
За дополнителни информации за деловната перспектива на Интел, погледнете го коментарот на главниот финансиски директор на веб-страницата: www.intc.com/results.cfm.
Деловната перспектива на Интел може да се најде на intc.com и може да се повторува на јавни или приватни состаноци со инвеститори и други. Деловната перспектива ќе биде ефективна до завршувањето на деловното работење, 11-ти септември освен ако не се ажурира порано; со исклучок на деловната перспектива за амортизацијата на нематеријални срества поврзани со стекнување, влијанието на капиталните инвестиции, камата и останато и даночната стапка, кои ќе бидат ефективни само до завршувањето на деловното работење на 22-ри јули. Таканаречениот тивок период на Интел ќе започне на 11-ти септември до објавувањето на заработувачката за третиот квартал, кое е закажано за 13-ти октомври. Во текот на тивкиот период, сите деловни перспективи и други изјави кои се однесуваат на иднината објавени во објавите за новинарите и финансиските извештаи треба да се сметаат за минати, од гледна точка пред тивкиот период и кои не се ажурирани од страна на компанијата.
Интел ќе одржи и јавен интернет пренос денес, во 14 часот по дневно пацифичко време на својата веб страница за инвеститорите на: www.intc.com. Ќе има реприза на преносот, како и можност за преземање во MP3 формат.
Интел ќе поднесе извештај за својата заработувачка од првиот квартал од 2015 година на 13-ти октомври. Веднаш по извештајот, компанијата планира да објави коментар на Стејси Џ. Смит, сениор потпретседател и главен финансиски директор на: www.intc.com/results.cfm. Јавен интернет пренос на конференцијата за заработувачката на Интел ќе следува во 14 часот по дневно пацифичко време на www.intc.com.