Корисничка сметка

Primary tabs

Регистрирајте се и станете пријател на ЕМИТЕР ! 
Со регистрацијата на нашиот веб-портал станувате привилегиран корисник и пријател на ЕМИТЕР. Оваа регистрација е бесплатна и ќе ви овозможи пристап до посебни содржини, можност да ги преземате поставените датотеки, да објавувате мали огласи и да го добивате нашиот бесплатен е-Билтен (Newsletter) со информации и новости од целокупниот делокруг на нашето работење: новости од науката и техниката, информации за нови производи и понуди од нашата е-продавница, како и информации за активностите на ЕМИТЕР и на нашите бизнис партнери. Ќе добивате максимум две пораки седмично.