Омнибус

На оваа и следната страница се резултатите од анкетата што ја објавивме во бројот 5-6/96. Иако графичкиот приказ кажува скоро се, сепак неколку работи заслужуваат и посебен коментар.


Аудио и видеотехника

Во претходниот број на ЕМИТЕР најавивме проект за звучна кутија со звучници кои можат да се набават на домашниот пазар. Меѓутоа поради објективни причини (годишни одмори и моментален недостиг на планираните звучници) тој проект ќе биде објавен во следниот број. Затоа во овој и следниот број одлучивме да ви презентираме преглед на сите можни видови на звучни кутии, со објаснувања за нивните позитивни и негативни страни.


Аудио и видеотехника

CD - плеерите денес претставуваат основен дел на секој hi - fi уред. Благодарение на големата побарувачка и интересот кај аудиофилите овие уреди може да се најдат со најразличен квалитет и цена. Иако секогаш големината на цената не е мерка на квалитетот сепак кога се во прашање познатите производители на аудио опрема како што се Marantz, JVC и NAD важи познатата поговорка: "Колку пари, толку музика".


Електроника

Во еден од претходните броеви на списанието ЕМИТЕР беше даден опис на линеарното интегрирано коло TDA 2005. Во овој број ќе ви прикажеме проект на НФ стерео засилувач, изведен со ова интегрирано коло. Како влезен сигнал, со којшто ќе работи овој засилувач, може да се употреби излезниот сигнал од вокмен, дек, тјунер или било кој друг извор на аудио сигнал со ниво на излезниот сигнал доволно за побуда на засилувачот.


Електроника

Изведбата на предзасилувач со операционен засилувач е едноставна, сигурна и често пати поквалитетна од дискретните транзисторски изведби. На слика 1 е прикажан еден едноставен, но добар линиски предзасилувач опремен со тонска контрола за ниски и високи фреквенции (BASS и TREBLE). Предзасилувачот е неинвертирачки (излезниот сигнал е во фаза со влезниот сигнал) со негативна повратна врска.


Електроника

Во претходните броеви на ЕМИТЕР во неколку наврати беа претставени повеќе интегрирани кола (ИК) кои масовно се користат како аудио засилувачи на моќност во ТВ и преносните радио приемници, во авто радио-касетофоните и мини музичките системи. Во оваа прилика ќе се запознаеме со ИК LM1875 кое припаѓа во новата генерација на монолитни аудио засилувачи на моќност развиено од National Semiconductor уште во 1984 год.


Електроника

Изведбата на еден ваков уред, кој речиси е неизбежен реквизит во дискотеките, воопшто нема да биде комплицирана ако на располагање ја имате гасната цевка. Всушност и најбитниот дел од стробоскопот е токму таа. Во овој случај е употрбена гасна цевка во U облик која е исполнета со инертен гас, ксенон.


Електроника

Во денешно време сосема е нормално ТВ, аудио и видео уредите да се контролираат со далечински управувачи. За жал, таков луксуз се уште не е присутен во контролирање на осветлувањето, без разлика што на пазарот можат да се најдат повеќе видови на димери (регулатори на светло). Овој проблем лесно може да се реши со помош на колото кое овде ќе биде опишано.


Електроника

Во денешно време потребно е да се има што е можно повоочливи индикатори. Еден таков индикатор може да биде една или повеќе светлечки диоди (LED - LIGHT EMITING DIODE) кои наизменично светат. Овој ефект на наизменично светење на LED диодите може да се изведе на повеќе начини.


Електроника

Примената на NiCd батериите денес е многу голема. Тоа се должи на можностите што ни ги нудат NiCd батериите. За разлика од обичните батерии за една употреба, NiCd батериите овозможуваат полнење дури и до неколку стотици пати.
Во оваа статија ќе ви прикажам една можна изработка на полнач за NiCd батерии.


Електроника

Ова е еден едноставен, преносен претворувач, кој служи за претворање на еднонасочниот напон од 12V во наизменичен напон од 220V. Овој претворувач овозможува напојување на помали потрошувачи, кои работат на наизменичен напон од 220V преку акумулаторска батерија. Тој, на пример, може да се употреби за напојување на сијалици, лемила, мали електрични алатки и слично.


Телекомуникации

Од исцрпниот, запрепастувачкиот, исполнет со зборови и многу-кажувачкиот наслов читателите би требало да воочат дека тема на текстот што следи се релативно новите технологии во комуникациите кои можеби ќе го изменат светот. Сите овие технологии ја зголемуваат брзината на комуникација со што ни овозможуваат живот со помалку грижи и очајувања.


Аудио и видеотехника

Уважувајќи го фактот дека компакт дискот и CD плеерот по искористеност, денеска се најчести извори на квалитетен звук, сепак треба да се нагласи дека добро подесената грамофонска комбинација сонично е сеуште извор на звук број еден. Грамофонот ја изгуби својата трка за превласт над CD плеерот поради малиот комфор што го нуди и високата цена на висококвалитетните уреди. Значи не се работи за звучен триумф на дигиталната над аналогната технологија, туку за апсолутните предности што евтините CD плеери ги имаат над евтините аналогни грамофони. Сепак аналогните грамофони не смееме да ги отпишеме, ако не за друго барем заради големото музичко богатство што е запишано на LP плочите и чиј огромен дел никогаш нема да биде префрлен на компакт диск. Од овие причини ќе ги разгледаме основните конструкциски разлики кај поедини грамофонски комбинации.


Писма
Почитувани,