Band-Pass сабвуфер со Pioneer TS-W307D2

Би сакал да ви поставам едно прашање во врска со звучникот Pioneer TS-W307D2. Параметрите кои ги најдов на интернет за него се: Qts = 0,44; Fs = 33,9Hz; Vas = l 42,21; Qms = 13,7; Qes = 0,45; SPL = 89dB; PRMS = 400W; Re = 2 +2 ohms; BL (TM) = 15,9 N / A (4ohms), XMAX = 8,7 mm.
Од производителот е препорачано за него да се користи компресиона кутија од 24 до 55 литри. Но, јас би сакал да знам дали може да се постави, на пример, во Band-Pass кутија од 6-ти ред? Тјунингот би бил – за предната кутија 10 литри / 60Hz, а за задна кутија 100 литри / 18Hz. Целта би била употреба од 15Hz до 60Hz за сабвуфер за домашно кино. Во овој случај, фазата е сосема изместена, но дали тоа е воопшто важно кај волку ниски фреквенции? Што би препорачале вие за "молзење" на што пониско подрачје од овој звучник? Или знаете некој подобар драјвер со цена под 100 евра?
Дејан Маликовски

На почетокот, да напоменам дека двете намотки од звучникот задолжително мора да се врзат сериски, за да се добие вкупна импеданса од 4 оми.
Несомнено најдобар звук ќе се добие во затворена (компресиона) кутија, токму како што препорачува Pioneer, но тогаш долната гранична фреквенција ќе биде само f3 = 55 Hz. Тоа е одлично за во автомобил, но недоволно ниско за сабвуфер за домашно кино. Во бас-рефлекс кутија од 45 литри и резонантна фреквенција fb = 30 Hz, се добива f3 = 32 Hz, што е доволно ниско за домашно кино, но квалитетот на басовите ќе биде полош од компресионата кутија. Голем број сабвуфери што можат да се најдат во продажба имаат приближно такви перформанси. За подлабоки фреквенции може да се употреби band-pass кутија, но квалитетот на басовите е уште полош од класичната бас-рефлекс кутија. Големите промени на фазата што сте ги забележале се само последица од многу лошата карактеристика на групно доцнење, а тоа увото дефинитивно ќе го чуе. Band-pass кутијата што ја предлагате не е оптимална – ефикасноста е само 85 dB/1W (во класична бас-рефлекс кутија би била 89dB/1W), додека карактеристиката на групно доцнење (и фазата, исто така) е многу лоша. Нешто подобри резултати се добиваат со комора од 15 литри и 50 Hz резонантна фреквенција (наместо 10 литри и 60 Hz) – ефикасноста тогаш е 86 dB/1W, а групното доцнење и фазата се полинеарни. При полна моќност од 400 W и во двата случаја се надминува дозволениот Xmax во појасот на фреквенции од 20 Hz до 35 Hz. Затоа, максималната моќност што смее да се предаде на звучникот мора да се ограничи на најмногу 200 W/4 оми. Напоменувам дека компјутерските симулации (особено од бесплатните или евтините програми) на band-pass кутиите не се доволно прецизни во делот на одредување димензии на бас-рефлекс цевките, така што мерењето е задолжително! Пониски фреквенции од овој звучник не можат да се добијат.
Pioneer има одлични цени, но сепак проверете дали може да се најде нешто подобро за истите пари (или слично за помалку пари). Проверете ги цените и Thiele-Small параметрите на моделите од другите произведувачи. Особено внимание посветете на Qts параметарот, кој треба да биде што е можно понизок (тоа автоматски значи подобар квалитет на звукот). Притоа, сопствената резонантна фреквенција fs на звучникот исто така треба да биде што е можно пониска, бидејќи всушност важен е односот fs/Qts, кој одредува колку ниско може да свири звучникот.
Направете симулации и споредете ги со резултатите што ги добивте за Pioneer S-W307D2. Но, имајте на ум дека, за жал, често се случува декларираните Thiele-Small параметри да не одговараат на вистината. Многупати сум измерил повисок Qts параметар, некогаш дури и двојно, па и тројно поголем од декларираниот! Притоа, fs секогаш била повисока (и Vas помал), па односот fs/Qts бил приближно ист, така што кутијата пресметана според декларираните параметри приближно би била коректна, но со многу полош квалитетот на звукот. Ако сте во можност, прво измерете ги Thiele-Small параметрите на звучниците пред да правите симулации на компјутер.
Владимир Филевски