Самоградба на магнети

Здраво ЕМИТЕР !
Сакам да ве прашам дали знаете каде можам да купам магнети за сам да си направам генератор за струја. Исто сакам да ве прашам дали роторот од мотор од перална можам да го магнетизирам и да го направам постојан магнет и ако може како да го направам тоа? И последно. Кој метал се магнетизира и како и што треба да направам за да го магнетизирам?
Однапред ви благодарам.
Поздрав!!!

Перманентен или постојан магнет може да се направи од таканаречените тврди магнетни материјали. Тоа се матаријали кои откако ќе се постават во магнетно поле, на пример во некоја навивка низ која тече еднонасочна струја, по престанување на течење на струјата "остануваат" да бидат магнети. Не толку "јаки" како кога низ навивката течеше струја, но сепак, магнети. Меките магнетни материјали кога ќе се постават во навивка низ која тече струја и самите стануваат силни магнети, но по престанувањето на струјата низ навивката потполно се размагнетизираат. Од меки магнетни материјали се изработуваат магнетните кола на електричните машини и трансформаторите. Во таа смисла, од роторот на мотор за машина за перење не може да се изработи постојан магнет токму поради таа причина.
Постојани магнети се изработуваат од тврдите магнетни материјали. Челикот со големо количество на јаглерод во својата структура е тврд магнентен материјал. Од таа причина некои шрафцигери кои биле во допир со постојан магнет и самите се намагнетизирале. Од ваков челик биле изработувани магнетите кај постарите звучници. Овие постојани магнети се "слаби" во однос на постојаните магнети добиени од специјалните легури и смеси. Значи правењето на силен постојан магнет во домашни услови не доаѓа во предвид. Правењето силен постојан магнет е проблем дури и за фабриките кои произведуваат генератори. Тие наместо употреба на постојан магнет се решаваат за користење на електромагнет. Имено дел од енергијата што ја генерира самиот генератор се користи за самовозбудување на генераторот и создавање на силен електромагнет.
Што се однесува до правењето на генератор во домашни услови, најдобро е да искористите некој генератор од автомобил кој би бил поврзан на некој неелектричен двигател (на пример, мал бензински мотор). А може и електричен. Во тој случај би добиле квалитетен AC/DC претворувач 230V/12V насочувач со моќност од околу 500W.
Кирил Крстевски