Дигитален бројач за моталка на намотки

Здраво Емитер, поздрав до цела редакција.
Имам потреба од ваш совет за изградба на дигитален уред, односно бројач кој би бил составен од дисплеј со барем 4 цифри. Уредот би бил користен како бројач на намотки на моталка за винклување на трансформатори, каде како сензор би додал обичен микропрекинувач кој ќе го вклучува и исклучува мал брег на самата осовина од моталката.
Ве молам, доколку е можно да го обработите овој проект во некој од следните броеви. Проектов мислам дека не би бил скап, компонентите би требало да ги има и мислам дека уредот ќе биде од голема полза.
Слободан Тодоровски

Токму таков прект имаме објавено во бројот 4/07, а таа функција мислам дека може да се реализира и со бројачот објавен во бројот 5/05. За повеќе информации прегледајте ги посочените стари броеви (ако ги имате) или посетете го нашиот веб-сајт www.emiter.com.mk
Слободан Таневски