"Смотан" фотоконкурс и интересни проекти без завршница

Фотоконкурс??? Многу смотана работа, зошто не е електронски конкурс, на пример, за некоја нова работа која е полезна за општеството? Сликањето може да е полезно само ако се сликаат свадби, голи жени за Плејбој итн.
Јас имам еден проект за возилата на плин. Се работи за октан коректор или, ако е полесно, timing advanse procesor. Со него се приспособува моторот на плин, бидејќи кривата на палење не е иста со кривата на бензините. Со ова моторот забрзува подобро отколку на бензин, ама бидејќи на вас не ви се потребни шеми кои ги имате и така премногу (засилувачи и полначи) не ви ја праќам.
Поздрав.
Марјан Николовски

Тоа што вас не ве интересира фотографијата апсолутно не значи дека е таа бесполезна и "смотана". Но, очигледно вие сте еден од оние што сакаат само електроника и ништо друго. Меѓутоа, како што сакате во ЕМИТЕР да прочитате за работи од електрониката кои вас ве интересираат, тоа го сакаат и другите. Затоа, кога веќе сте напреднале во електрониката, немојте само да ни давате предлози и да ни нудите шеми - седнете и подгответе напис за некој проект кој сте го изработиле и споделете ги своите сознанија со останатите читатели.
Мислам дека ова е добра прилика да ја започнете соработката со ЕМИТЕР. Дали конечно ќе преминете од зборови (предлози и критики) на конкретни дела - проекти и написи во ЕМИТЕР?
Поздрав,
Слободан Таневски

Здраво. Бев иритиран од Фотоконкурсот и затоа така напишав. Мали се наградите, ако ме разбирате, ама во секој случај фотографијата е поевтина од електрониката. Кај нас сè застанува кога е во прашање кутијата, напојувањето, монтажата. Затоа, мој предлог е да се најдат соработници столари, бравари, електровинклери и др., кои за читателите на ЕМИТЕР ќе даваат услуги со некој попуст. Сакам да кажам да се заангажираат умовите повеќе. Има многу интелигентни луѓе кај нас, ама се соочуваат со проблеми од ваков тип – многу работи кај нас ги нема, а ако ги има се скапи. Затоа јас 50 % од материјалите ги порачувам од Канада, од Дигикеј.
Инаку, го сакам ЕМИТЕР, го купувам од првиот број и сите ги чувам. Електрониката ја сакам само ако носи пари или заштедува од домашниот буџет, сè друго што може да се купи поевтино отколку да се изработи е бесмислено. Инаку, не сум подготвен да напишам некој напис или проект за објавување во ЕМИТЕР. Не знам како да го осмислам во целина, а немам ни дигитална камера за да ги сликам работите кои сакам да ви ги покажам.
Сега за домашни услови правам ветерница за електрична енергија и имам проблем. Ја осмислив со делови од машина за перење и алтернатор, ама тој треба да се превинклува и никој во Скопје не знае тоа да го пресмета и да го превинклува за да добијам повеќе вртежи. Механичкото зголемување на вртежите не ми се допаѓа, затоа што ќе има многу загуби во ременици и ремени. Ако познавате некој кој ќе го реши овој проблем, тогаш бинго. Инаку, перките (елисата) ги изработив од пластична одводна цевка, така што целиот овој проект е доста евтин.
Марјан Николовски

Навистина нема потреба да бидете иритирани од Фотоконкурсот и од другите неелектроничарски теми. Како што вам електрониката ви е хоби, така на други тоа им е фотографијата. Затоа дозволете и другите читатели кои имаат други интереси, различни од вашите, да имаат што да прочитаат во ЕМИТЕР и да се занимаваат со своето хоби. Како многу пати до сега пак ќе повторам: во Македонија не е можно комерцијално да егзистира списание кое ќе биде САМО за електроника. И уште нешто - токму постоењето на другите рубрики во ЕМИТЕР привлекува и други читатели и спонзори со што се овозможува натамошно излегување на списанието, а со тоа и опстанок на рубриката "електроника". Затоа наместо со лутина треба да гледате со благодарност кон другите теми и читатели.
А проблемите во врска со набавка на делови и изработка на кутии ги имаме и ние. За жал, и покрај разговорите со неколку електровинклерски, лимарски и пластичарски работилници, никој од нив не беше заинтересиран за соработка на тоа поле. Слична ситуација е и со електроничарските продавници - освен ретки исклуоци, повеќето од нив ниту се рекламираат во ЕМИТЕР, ниту, пак, се заинтересирани да набават одредени делови за проектите кои сакаме да ги подготвиме и објавиме во списанието. Токму затоа многу интересни проекти останале необјавени во ЕМИТЕР. За жал, ЕМИТЕР нема моќ да "убеди" некоја фирма да увезува или да изработува некои делови и уреди кои се од интерес на читателите - тие сметаат дека нема доволен пазар за таков ангажман и затоа не ги прифаќаат нашите предлози. А веројатно во голема мера се во право, бидејќи само малкумина читатели (нивни потенцијални муштерии) се занимаваат со изработка на електронски или електрични/машински и слични уреди. Главна причина за ова е што денешните луѓе с# помалку имаат време и пари за личен ангажман во изработка на уреди, но и тоа што денес е исплативо само малку уреди да се изработуваат во домашна режија кога ист или сличен уред го има во продавниците или на тезгите за "багателна" цена. Сепак, не треба да се гледа на електрониката само како на начин да се заштеди со самоградба, туку и како на поле за лична наобразба или за креативна занимација (хоби). Во таков случај цената на изработениот уред паѓа во втор план. Меѓутоа, во денешно време ни ова не може да дојде до израз, бидејќи за повеќето луѓе (особено помладите) има многу полесни начини за разонода, на пример, компјутерите, многуте ТВ-канали, видеоигрите и слично.
Токму поради овие причини секој напреден електроничар и секој друг напреден самоградител и хобист треба да се труди своето хоби и своето знаење да го прошири на што повеќе луѓе. Еден од начините тоа да се направи е да се објавуваат написи во ЕМИТЕР. Доколку вие не сте во можност самите да подготвите некој напис, тоа може да го направиме заеднички: некој од нашите соработници ќе го подготви написот според стандардите на ЕМИТЕР, но за тоа да биде квалитетно и без грешки потребно е ваше активно учество во насока да ни ја доставите целокупната документација од проектот, ако е потребно да дадете некои дополнителни објаснувања и евентуално да ни го отстапите уредот на проба неколку дена. А ако немате фотографии од уредот, нив лесно ќе ги направиме ние. На тој начин секој ваш проект може да се најде на страниците на ЕМИТЕР и да биде од полза за многумина други читатели.
Доколку сте заинтересирани за ваква соработка, јавете се или дојдете во редакцијата на разговор. Истиот овој повик го упатувам и до сите останати читатели кои имаат интересни проекти, а немаат време или се чувствуваат несигурни самостојно да подготват написи за објавување во ЕМИТЕР.
Слободан Таневски