Напојување за кодирана брава и програматор

Повторно јас со уште неколку куси прашања:
1. Колкава струја троши проектот кодирана брава од брошурата за микроконтролери и дали напојувањето може да биде со адаптер од 12 V DC напон?
2. Видов една електрична брава и сакам да ве прашам дали тие работат (отвораат) на еднонасочен или наизменичен напон?
3. Кој е најдобриот начин да обезбедам напојување за PIC програматорот од 17V DC објавен во брошурата (дали ќе треба да го правам проектот стабилизиран исправувач од 3 до 30 V во ЕМИТЕР 1/08). Ако одговорот е, дали тој ќе обезбеди точно 17 VDC и ако е не дали има некој поедноставен начин?
Поздрав и благодарам однапред,
Н. Стефанов преку е-пошта

1) Проектот кодирана брава има потрошувачка од max. 20 mA, при вклучени релеи. Ова е со компонентите што се употребени во прототипот. Зависно од релеите што ќе ги употребите, потрошувачката може да биде малку поголема или помала. Согласно на оваа мала потрошувачка, може да употребите адаптер од 12V, бидејќи и најслабите од нив можат да дадат 100mA струја на својот излез.
2) Електричните брави коишто се поставуваат во денешно време на вратите, обично се напојуваат со еднонасочен напон од 12V. Комбинациите за напојување може да се најразлични, зависно од намените.
3) За програматорот за микроконтролери објавен во брошурата, потребниот напон за напојување може да биде од 17 до 25 V и можете да го добиете од каков било прост извор на еднонасочен напон. Наједноставно е доколку имате трансформатор кој на својот излез дава 15V, тој напон да го исправите со грец (или диоди) и да го исфилтрирате со електролитски кондензатор од 2200 до 4700µF. Посебни, т.е. специјални извори за напојување не се потребни.
Благодарам за вашиот интерес и добра работа.
Добре Блажевски-Доц