Краток спој во гитарскиот засилувач

Почитувана Редакцијо!
Во проектот "100W-ен ГИТАРСКИ ЗАСИЛУВАЧ" објавен во броевите на ЕМИТЕР 01/07; 02/07 и 03/07 има некоја грешка и ве молам да ми помогнете да го решам проблемот. Се јавува краток спој со шасијата од кутијата, односно при вклучување на засилувачот на мрежата прегорува осигурувачот F1. Искусен мајстор направи тест, тој допре светилка со кутијата при тоа таа интензивно светеше.
Бранко Марјановиќ, преку e-mail

Нашиот изработен прототип на овој Гитарски засилувач при првото пуштање во пробна работа одлично работеше, а и сега одлично работи без никакви проблеми. Од ова што вие го наведувате, очигледно се работи за краток спој со шасијата од кутијата во која сте го монтирале засилувачот. За да го решите и да го отстраните проблемот направете ги следните проверки:
1. Одлемете го секундарот од трансформаторот од филтерскиот блок, потоа трансформаторот поврзете го на градската мрежа, ако прегори осигурувачот F1, тоа значи дека проблемот е во трансформаторот, а ако сè е во ред повторно поврзете го со филтерскиот блок.
2. Засилувачот исклучете го од напојувањето (филтерскиот блок), а потоа напојувањето приклучете го на мрежата, ако прегори осигурувачот значи проблемот е во филтерскиот дел, отстранете го! Ако сè е во ред, значи проблемот е во засилувачот. Најнапред причината барајте ја во излезните транзистори - проверете да не имаат краток спој со ладилникот (не се добро изолирани од ладилникот) или во краен случај се прегорени, ако сè е во ред проблемот барајте го понатаму.
3. На крај, проверете го заземјувањето во вашиот дом, дали е исправно, проверката нека ја направи мајсторот со светилката !?
Славко Стојковски