Промени во диференцијалниот термостат

Здраво Редакцијо.
Имам едно прашање до Вас. Го изработив диференцијалниот термостат од ЕМИТЕР 7-8/2007. Но, имам проблем, некако многу висока треба да биде температурната разлика помеѓу NTC отпорниците, па да се активира релејот. Дали е тоа затоа што имам употребено NTC од 27 K (не можев да најдам NTC од 47k)?
Исто така, нешто ми е нејасно во описот на уредот. Пишува дека кога лизгачот ќе биде во горна положба, ќе има напон од 4,65 V. Како е можно да се надмине 4 V, кога во максимална горна положба отпорот кон +8V ќе биде секогаш поголем од оној кон маса? Тоа и практично го измерив на мојот уред. Максималниот горен напон беше 3,86 V. Кажете ми како треба да биде правилно??
Мартин Јанковски

Малку е нејасна реченицата "висока температурна разлика помеѓу NTC отпорниците"….. Ако користите NTC отпорници со иста вредност а различна од оние во шемата, не би требало да има голем проблем, иако дадените вредности се најдобри за склопот во целина. Ако добро сте го прочитале текстот, сте забележале дека пишува "измерени вредности на конкретниот уред", не теоретски – што значи дека толеранцијата на одредени елементи си го одиграла своето. Значи, кога с# би било идеално напонот на лизгачот во горна положба би требало да биде малку под половината од 8 волти, а тоа значи дека минималната разлика на температурата ќе биде околу два волта (во крајна долна положба на лизгачот).
Проверете ги добро вредностите на елементите и евентуалното погрешно поставување на NTC1 и NTC2, отпорниците R1, R2, R3, R4 и R5, P1, како и на зенер диодата.
Драган Јовановски