Кутија од скенер за УВ осветлувачот

Здраво Редакцијо.
Имам едно прашање во врска со осветлувачот на плочки (од Е 7-8/08) и сакам да знам дали може матрицата од УВ-диодите да се стави во кутијата на скенер, дали стаклото ќе пукне или така не е добро. И дали знаете некој кој изработува кутии по мерка за осветлувачот, бидејќи сите мајстори што ги знам се електроничари :) .
Поздрав, Стефан.

Ако длабочината на скенерот (неговата внатрешна висина) изнесува приближно околу 8cm, матрицата од УВ-лед диодите може да се стави во внатрешноста на скенерот. Поради разликите во оптичко - геометриските перформанси, ако дистанцата значително се разликува, матрицата треба да се преправи со менување на меѓусебното растојание помеѓу УВ-лед диодите. Тоа е со цел да не се промени значително времето на осветлување и да се зачува хомогеноста во осветлувањето на плочката. Стаклото на скенерот сигурно нема да се распука, затоа што лед диодите како извор на "ладно" светло немаат толкава топлинска енергија за да го прегреат и да го оштетат стаклото. Иста, идентична кутија како таа од прототипот може според нацртите да изградат сите кои се занимаваат со дрводелски работи или да се обратите кај вредните мајсторчиња што ја изградија кутијата за мене и Емитер. Телефонот е во редакцијата.
Петар Аврамовски