Правилно поврзување на MOLEX конекторот во напојувањето за CD ROM

Здраво Емитерци,
Јас сум еден ваш редовен читател и сакам да ви кажам дека има грешка во декемврискиот број на ЕМИТЕР. Поточно во напојувањето за CD ROM, во поврзувањето на излезот за +5V, +12V и за заземјувањето. Заземјувањето кај Molexs конекторот се наоѓа во средина, +5V се наоѓа на левата страна, а на десната страна се наоѓа +12V, па сакам да кажам дека има грешка, бидејќи три пати проверив и на крај открив дека грешката се наоѓа кај поврзувањето.
Поздрав,
Стефан Василевски.

Пред да одговорам на писмото, најнапред морав повеќепати да го препрочитам и писмото и текстот во ЕМИТЕР за да откријам дека грешката која ја спомнувате се наоЃа на фотографијата на изработениот уред прикажана на слика 3. Значи, за Molex конекторот да биде правилно поврзан потребно е жолтата и црната жица да ги заменат местата и да се вкрстат како што е претставено на новоприложената слика.
Како и да е, спомнатата грешка на фотографијата не верувам дека може да предизвика забуна кај градителите, бидејќи на цртежот на ППК јасно се означени излезните изводи (+5V, +12V и GND), а во текстот (при крајот) јасно е кажано како треба да се поврзат излезните изводи на плочката со изводите на Molex конекторот. Со други зборови, ако градителите се придржуваат до упатствата дадени во текстот нема шанси да ја направат грешката која јас ја направив брзајќи да го фотографирам изработениот прототип.
Во секој случај, благодарност до Вас и секоја пофалба за Вашето бистро и остро око кога на слика бр. 3, која не е во боја, сте забележале дека има грешка во конекцијата на Molex конекторот со конекторот на плочката.
Петар Аврамовски