Дигиталниот часовник не ми работи

Почитувана редакцијо на Емитер.
Имам проблем со дигиталниот часовник со термометар и време (проект од ЕМИТЕР 5/05). Вашиот фајл со програмата за PIC-от го добив и го снимив PIC-от со мојот програматор, го наместив на плочката и не покажа никакви бројки. Што се однесува до лемењето и распоредот на компонентите, мислам дека нема грешка – за контрола ви испраќам фотографии од мојата плочка.
Барам ваш совет во врска со програмирањето на PIC-от и некој слични проблеми доколку сте имале да ми ги кажете.
Дејан Стојкоски
од Кичево

Од она што го пишувате, проблемот може да е секаде. Се надевам дека сѐ добро сте поврзале, односно поставиле.
Проверете дали на микроконтролерот постои напон на напојување. Мерете директно помеѓу пин 20 и пин 19, а потоа помеѓу пин 20 и пин 8. На пинот 20 треба да постои +5V, додека пак пиновите 19 и 8 се GND. Потоа проверете дали на пин 1 постои +5V (мерете помеѓу пин 1 и GND). Внимавајте исто така какви LED-дисплеи имате употребено (со заедничка катода или, пак, со заедничка анода).
Ако сето ова е во ред и сѐ сте поврзале како што треба, со соодветните елементи како што е наведено во електричната шема, тогаш останува дека проблемот е во микроконтролерот. Или е тој неисправен, или, пак, не е програмиран како што треба.
Добре Блажевски