Рубрика: Екологија
Зачувување на биоресурсите во преспанскиот регион
Автор: Александар Настов
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 1/2002.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Во написот што следи се презентирани податоци и информации за природните вредности и потенцијали на преспанскиот регион. Рамката за истражување ги опфаќа: потенцијалите на овој регион по однос на продукцијата на природни ресурси, начинот на нивното користење, состојбата со зачуваноста на природните вредности кај природните екосистеми, посебно биолошката разновидност и мерките кои се преземаат во прекуграничен контекст.

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 1/2002. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.