Рубрика: Историја и археологија
Оружјето на античките Македонци
Автор: Оливер Бранковиќ
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 1/2002.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Оружјето претставува синоним за борба за опстанок на една нација, на еден народ, за своја самобитност и идентитет. Проучувањето на оружјето пронајдено со археолошките ископувања, сочуваното оружје во музеите, во илумираните црковни ракописи, хроники, фрескоживописите и иконографијата претставува непресушен извор за македонската историја. Старото оружје е значаен документ од минатото, а проучувањето на неговиот развојен пат значи збогатување на македонската наука и уметност со драгоцени податоци, како за борбената вештина така и за политичкиот, економскиот и културниот стадиум на Македонецот низ вековите.

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 1/2002. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.