Рубрика: Математика
Ред и хаос
Автор: Анета Илиевска
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 1/2002.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Чувството на силно, индивидуално естетско задоволство потекнува од феноменот дека може да се стави граница меѓу редот и хаосот. До некаде и целиот предмет на математиката е создавање на ред онаму каде што се чини дека претходно владеел хаос, одвојување на структурата и инваријабилните (непроменливи) величини од средина на метеж и неред.

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 1/2002. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.