Рубрика: Енергетика
Биогас
Автор: Дарко Котевски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 7-8/2005.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


За биомасата може да се каже дека е најстара форма на обновлива енергија, бидејќи човекот ја користи преку дрвото уште од самото откривање на огнот. Во биомаса може да се вбројат сите органски отпадоци што ги произведува цивилизацијата од индустријата, земјоделието и секојдневниот живот. Биогасот, кој се состои од 60% метан и 40% јаглерод диоксид, се добива преку посебен процес за преработка на органските отпадоци наречен анаеробно разградување. Неговата примена е главно за добивање на електрична енергија, но може да се користи и за други намени: во гасни бојлери, шпорети, за греење на простории, движење на возила итн...

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 7-8/2005. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.