Рубрика: Еурека
Sponge Comprexpander - Мултилевел енкрипција на податоци
Автор: Добри Караѓоргов
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 7-8/2008.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Sponge Comprexpander е програм за симултана компресија и експанзија на податоци. Компрекспанзијата (компресија и експанзија во едно) може да се повторува на повеќе нивоа, односно еднаш компресираниот/експандираниот фајл може дополнително да се компрекспандира и притоа постапката може да се комбинира; да речеме после првата компресија со однос 8x8=>2x2 да се премине на компресија 8x8=>4x4, па нејзините резултати (компресираниот пакет) да се компресирара дополнително со 8x8=>2x2 сооднос. Мултилевел компресијата завршува кога оригиналите ќе се сведат на четири податоци. Borland Delphi имплементација на Sponge Comprexpander – от е дадена на http://dedanoe.googlepages.com/scxdr_2x2_4x4_8x8.zip, а Source Code -от е во Unit1.pas.

Датотеки за преземање:
* најавете се за да можете да ги преземете датотеките
 

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 7-8/2008. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.