Рубрика: Електроника
GTO-тиристори
Автор: Кирил Крстевски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 2/2009.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Ако во едно минато време терминот ''слаба струја'' беше синоним за полуспроводничката електроника, денеска тоа сä помалку важи со оглед на тоа дека се развиени полуспроводници способни да спроведуваат големи струи и блокираат големи напони. Како такви, овие наоѓаат примена во апликации во кои електрониката обично не завлегувала до неодамна. Во овој текст ќе ги разгледаме GTO (Gate Turn-Off) тиристорите.

Како што самото име кажува, се работи за тиристори кои може да бидат исклучени преку гејт-електродата. Во ЕМИТЕР веќе еднаш се презентирани тиристорите и таму видовме дека тие може да бидат вклучени преку гејтот но нивното исклучување настапува тогаш кога главната струја низ тиристорот ќе падне на нула. Ова го прави обичниот еднонасочен тиристор (SCR) непотполно управлив елемент и поради тоа е развиен GTO-тиристорот кој треба да ги задржи особините на SCR, но и да биде потполно управлив.

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 2/2009. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.