Рубрика: Еурека
Анаеробна пречистителна станица со континуирана биофилтрација на отпадни води
Автор: Јоти Поповски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 1-3/2019.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Пречистувањето на отпадните води е еден од најголемите еколошки проблеми на денешницата. Непречистените отпадни води директно ги загадуваат изворите, водните токови и природните и вештачките резервоари на вода зз пиење. Постојат различни решенија за пречистувањето на отпадните води, но сите тие имаат одредени недостатоци, како што се високата цена, долгото времетрање на филтрацијата, употребата на комплицирана опрема итн. Во овој труд ќе биде претставен нов начин на прочистувањето на отпадните води, кој е многу поедноставен , поефикасен и поевтин од досега познатите. Прикажаното решение практично е испитано и успешно функционира на повеќе локации.

Клучни зборови:

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 1-3/2019. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.