Рубрика: Телекомуникации
Микропроцесорски кабински посредник
Автор: Славчо Горчески
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 1/1995.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Поради масовноста на телефонските приклучоци во една јавна телефонска говорница и тешкотиите од наплатата на сметките што пооделно ги прави секој од корисниците на јавната телефонска говорница се појавија специјализирани уреди кои вршат директна визуелизација на телефонската говорница со точна наплата посебно за секој корисник на говорницата. Досега во нашата држава се користеа вакви системи од странско потекло кои беа доста скапи и тешки за одржување. Но, кон крајот на 1993 година фирмата "Елтос" од Скопје изработи еден ваков кабински посредник, кој веќе две години функционално работи во пошта Драчево и ЧАИР, а по функционалните карактеристики ни малку не заостанува зад истите производи од странско потекло. Концепцијата и начинот на микропроцесорскиот посредник е опишана во натамошниот текст.

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 1/1995. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.