Рубрика: Аудио и видеотехника
Сликовен сензор и неговата улога во квалитетот на видеото
Автор: Калина С. Андонова
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 10/2014.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


За квалитетот на сликата за каква било намена (фотографирање, телевизија, медицина, физика, археологија, астрономија и друго) битни се повеќе фактори, и тоа: квалитетот на оптиката, осветлувањето, квалитетот на камерата, процесирањето, дополнителната обработка, квалитетот на медиумот за запис, квалитетот на уредот што ја предава и ја прима создадената слика или видеосигнал и друго. Големо значење има и инвентивноста и искуството на тој што ракува со сето тоа. Цел на овој напис е да се запознаете со еден од најважните делови во секој ваков систем, со сликовниот сензор (image sensor), и со неговата улога во квалитетот на видеото.

Секој кога создава видеопроект, било да е тоа интервју, репортажа или фотографија, било да е аматер или режисер и продуцент на некој поголем проект, сака добиениот производ (видеозаписот) да биде што поквалитетен, односно да добие што повеќе во однос на вложеното во камерата со која снима. Истото важи и кога се снима за утврдување на некои факти, како што е дијагностицирање во медицината и во разни гранки на науката или во истражувачки цели. Но за да биде тоа така, мора да се вратиме чекор поназад, уште при набав-ката на камерата или апаратот, бидејќи важни се цената, брендот и дизајнот, но најбитен е квалитетот добиен во однос на потрошениот буџет. Од овие причини, треба да се знае што с# влијае на квалитетот на еден видеопроизвод. Сите што се занимаваат со оваа проблематика велат дека многу е важно да се поседува добра, квалитетна камера во која има вграден добар сликовен сензор, кој на македонски е преведен како фотоматрица, или сликосетилник!

Клучни зборови:

CCD сензор

CMOS сензор

CMOS сензорот ги содржи сите електронски склопови за конверзија на примената светлина во дигиталната слика

Преглед на димензиите на некои најчести типови сликовни сензори во споредба со 35 милиметарскиот филм

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 10/2014. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.