PIC и хибридни радиомодули

Здраво,
За училишниот натпревар сакам да направам проект со хибридните радиомодули. Првпат работам со хибридни модули, користам PICBasic и работам во mikrocode студио, но не знам која команда да ја искористам за да пратам сигнал кој ќе побуди релеј! Затоа од вас барам помош за оваа работа.
Стефан Василевски

Деталите не ми се познати за конкретниот програмски јазик/компајлер што ќе го користите. Но, едноставно е. Погледајте која е командата во PIC Basic за сериска комуникација (искористете help) и како се користи таа. Имено, кои се командите за испраќање податоци преку сериска комуникација и за примање на податоци преку неа. Би требало да се две различни како на пример SERIALOUT и SERIAL IN или нешто слично. На самата наредба треба да и се даде брзината на пренос, број на бити, стоп бити, паритет и слично. Истото треба да го направите и на двете наредби.
Пробајте со два микроконтролера поставени еден до друг и поврзете ги соодветно да видите дали сериската комуникација ќе ви работи. Ако вака ви работи, со модулите нема да имате проблем. Тие само ќе го пренесат тоа што ќе дојде до нив. Потоа преминете на модулите практично.
Се надевам дека успеав барем малку да ве насочам.
Пред нешто да работите со микроконтролерот, односно да го испрограмирате, морате да ги познавате наредбите и да имате идеја како да решите одреден проблем. Морате да го прочитате упатството за програмскиот јазик и да знаете како и што прават наредбите што ви ги нуди тој.
Поздрав
Добре Блажевски

Голема благодарност до Добре Блажевски со тоа што ми помогна при програмирањето на PIC микроконтролерот и користењето на командата за RF врска. Јас сам пробав како што ми кажавте и ми успеа тоа што го сакав! На влезот од предавателниот модул пратив "1" и на излезот од приемниот модул добив "1".
Сега имам друг проблем: имам дома LED дисплеи и сакам да ги поврзам на PIC16F628, но имам пинови кои се искористени за други работи (сензори, релеи итн.), па јас ставив декодер CD4543 и поврзав 4 пина и уште 4 за транзисторите, но не знам како мултиплексирањето да го напишам во програмата. За пишување на програмата користам PICBasic. Дали можете да ми кажете која команда да ја искористам или пак некој пример?
Однапред Благодарам
Стефан Василевски

За жал, ова што го барате е веќе посложен процес и бара повеќе работа. Не ми е познато дали во PICBasic постои готова наредба за мултиплексирање. Досега такво нешто немам сретнато. Тоа ќе морате да го направите со останатите познати наредби, но претходно морате да имате познавање за тоа како се мултиплексира, односно како преку мултиплексирањето се прави движечки текст.
Побарајте на интернет податоци за тоа или обидете се со POV (Persistance of View) како клучен збор во вашиот пребарувач. Ќе добиете многу корисни информации.
Поздрав и среќни празници.
Добре Блажевски