Рубрика: Електроника
Мерење на температурата на трансформаторската намотка
Автор: Славко Стојковски
Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во

Емитер 9/2008.

Нарачајте го овој број или најавете се за да ја прочитате целата статија.


Речиси секој електронски уред се напојува индиректно од градската мрежа, односно со наизменичен напон од 230V. Како посредник речиси секогаш се употребува мрежен трансформатор. Секој трансформатор работи со одредена работна температура, која не смее да се пречекори. Доколку дојде до пречекорување, трансформаторот ќе претрпи оштетување, односно нема да биде повеќе употреблив. За ова да не се случи треба да се измери работната температура на примарната намотка од трансформаторот, а како тоа ќе го направите прочитајте го текстот што следува!

Ова е само дел од статијата која во целост е објавена во Емитер 9/2008. Нарачајте го овој број за да ја прочитате целата статија, а ако веќе го имате купено електронското издание најавете се за да го прочитате.