Операциски засилувачи
Автор: Горан Џамбазов

Година: 1999

Формат: A5

Страници: 56

ISBN: 
9989-9500-1-6


Нарачај ја оваа книга

Печатено издание: 100 ден.
Електронско издание: 80 ден.

Основна теорија за операциските засилувачи плус табели со карактеристики на преку 400 типови операциски засилувачи, заедно со изгледот на нивните куќишта и распоредот на изводите.

Брошурата “Операциски засилувачи“ од Горан Џамбазов е прва од серијата “Емитер каталог на електронски елементи“. Но таа не е само обичен каталог исполнет со табели со технички карактеристики, распоред на изводи и изглед на куќишта туку истовремено е и прирачник во кој е содржана основната теорија за операциските засилувачи (ОЗ) и апликации за нивната примена. Теоретскиот дел е составен од повеќе глави во кои е дадена основната теорија: вовед, основни кола, изведба на реален ОЗ, параметри на реалните ОЗ, заштитни мерки... Табелите содржат технички карактеристики и коментари за повеќе од 400 типови операциски засилувачи кои најчесто се сретнуваат во електронските кола. за секој тип е дадена слика со распоредот и значењето на изводите, а на крајот се дадени и димензиите и изгледот на некои од куќиштата. Брошурата “Операциски засилувачи“ е каталог и прирачник што покрај себе треба да го има секој електроничар.

Содржина: 

1. Вовед

2. Основни кола со операциски засилувачи

3. Изведба и опис на еден реален операциски засилувач

4. Параметри на реалните операциски засилувачи

5. Видови операциски засилувачи

6. Особини на инвертирачкиот засилувач со реален операциски засилувач

7. Некои заштитни мерки при користењето на операциските засилувачи

8. Каталошки податоци - табели, куќишта, распоред на изводи

 
Датотеки за преземање:
* најавете се за да можете да ги преземете датотеките

На оваа страница е даден преглед на нашите книги и брошури со сите потребни информации, а купувањето е овозможено преку нашата е-продавница (www.emiter.mk) во менито “Книги и брошури“ (https://emiter.mk/Content.aspx?idMenu=6). Книгите и брошурите се претставени со слика од насловната страница и краток опис за тоа кои теми се разработени во неа, а потоа следи и детален преглед на содржината. Следете ги упатствата за купување и нарачаните книги и брошури ќе ги добиете во најкраток временски рок. Читателите од Скопје нашите книги и брошури можат да ги набават и директно во продавницата “ГАЦ електроника“ (бул. К.Ј. Питу 28а/3 - ТЦ Скопјанка).