Астрономија и астронаутика
Препознатливата фотографија на маглината Еским, направена од вселенскиот телескоп Хабл
Маглината Еским е типичен и совршен пример за планетарна маглина. Овие објекти се создаваат кога ѕвезда со димензии слични на нашето Сонце ќе дојде до завршните фази од својот животен век, кога материјата од надворешните слоеви ја отфрла во околната средина, а на местото на некогашната сјајна...
Објавено на 15.05.2018 - 13:30

Медицина
Веќе децении наназад во земјите во развој во Африка се тренираат стаорци за да откриваат мини по некогашните боишта. С è започна во 2000 година кога меѓународната непрофитна организација APOPO во соработка со Сокоине универзитетот за земјоделство од Танзанија обучи повеќе африкански гигантски...
Објавено на 15.05.2018 - 13:00

Физика
Изразот дуализам (од латинскиот збор dualis - двојност), во физиката значи својство на електромагнетското зрачење, т.е. фотоните, (но, и на другите фундаментални честички) да покажуваат две различни својства: корп у скуларна и бранова природа, во зависност од условите. Корп у скуларната теорија на...
Објавено на 14.05.2018 - 12:15

Омнибус
Сите сме ги забележале долгите бели трагови налик на облачести линии на небото што понекогаш следат по поминувањето на млазен авион. Многу лесно е да се помисли дека тие се показател за присуство на хемикалии што кога и да е ќе паднат одозгора врз нашите глави. Одредени луѓе, склони кон теориите за...
Објавено на 14.05.2018 - 11:15

Омнибус
Експертите тврдат дека во последните 100 години бројот на левораките луѓе се зголемил за четири пати, а се смета дека околу 12 % од вкупната популација на Земјината топка пишува со лева рака. Луѓето кои пишуваат и повеќето работи ги извршуваат со левата рака, имаат и свој ден, 13 август. За среќа,...
Објавено на 11.05.2018 - 12:00

Астрономија и астронаутика
Како од маг лините од молекуларен гас настанувааат врелите топки од водород што ги нарекуваме ѕвезди? Астрономите сакаат да разберат како магнетизмот, гравитацијата и турбуленциите меѓусебно дејствуваат за да го поттикнат формирањето на ѕвезди во молекуларните облаци. Но, н икој не ја знае...
Објавено на 11.05.2018 - 10:15

Екологија
Европската конференција на научниците од областа на блатните екосистеми ( Society of Wetland Scientists – SWS) која се одржуваше од 30 април до 4 мај во Охрид, донесе околу 50 експерти од оваа област. И тоа не е случајно. Покрај својот годишен состанок, експертите се собраа токму во Охрид за да го...
Објавено на 10.05.2018 - 16:30

Информатика
Има видеоигри што се едноставно безвременски, што се врзани со самите почетоци на конзолите за видеоигри. Такви се на пример Mario Bros., па Super Mario Bros. , Sonic the Hedgehog ... Некои од овие игри сигурно толку често сте ги играле што веќе на памет ги знаете сите места каде треба да скокнете...
Објавено на 10.05.2018 - 12:15

Физика
Ви даваме кус преглед на неколку општопознати, но и помалку познати факти за гравитацијата. 1. Во научнофантастичниот филмски серијал “ Во ј на на ѕ вездите” , Оби-Ван Кеноби вели дека “ С ил ата н è опкру ж ува и продира низ нас ; ја врзува галакси ј ата заедно ” . Можно е да зборува за гравитаци...
Објавено на 09.05.2018 - 12:00

Физика
Во секојдневниот живот ние познаваме само 3 агрегатни состојби на материјата: цврста, течна и гасовита состојба, и нив лесно ги препознаваме со нашите сетила. Меѓутоа, надвор од нашите сетила постојат и други агрегатни состојби, на пример, плазмата својствена за материјата во најраниот универзум...
Објавено на 08.05.2018 - 13:45

Pages