Емитер - Списание за наука и техника Емитер - Списание за наука и техника

-

::Импресум ::Претплата ::Услуги ::Маркетинг ::Соработка ::Контакт

Пребарување:
Најава:
Email: Лозинка: Регистрирај се

E-Prodavnica

OnlineBroj

Sorabotka

ЕМИТЕР 5/2008

Рубрика: Еурека

Тип: Научни и стручни трудови

Невроинферентен двоножен робот

Автори: Александар Цветановски / Мирослав Павлески, Драган Аврамовски, Миле Станковски

Нарачај го овој број

ЕМИТЕР 5/2008

ЦЕНА: 130 денариДодади во кошничка
 Во овој труд е изложен автономен инферентен робот изработен со технологии моментално присутни на пазарот. Роботот е управуван од софтвер извршуван на персонален компјутер и на микроуправувач интегриран на него. За решавање на когнитивните проблеми се искористени два типа на решенија со невронски мрежи: feed-forward мрежа која го отсликува однесувањето на роботот и натпреварувачки мрежи кои служат за ненадгледувано учење на бои (класификација). Сознанијата и искуствата добиени од развојот на роботот можат да се искористат во имплементација на практични системи на управување кои побаруваат решенија со користење на вештачки невронски мрежи.

INFERENCE CAPABLE NEURAL BIPEDAL ROBOT
Dragan Avramovski, Miroslav Pavleski,
Aleksandar Cvetanovski, Mile Stankovski
Faculty of Electrical Engineering
and Information Technologies – Skopje.
Abstract: In this work paper we presented a autonomous inference electromechanical system constructed with the present technology on the market. It contains software, engineered and implemented for personal computer and a microcontrolled bipedal humanoid robot . The software has artificial inteligence algorithms included (two different Neural Networks). The robot uses a web camera connected to a PC as a sensor, capable to interpret the changes in the enviroment, thus to proccess the data collected and then with reasoning to make a decision, which will result with an action. The data is dispatched to the microcontroller which will execute the relevant action. The possible actions are moving forward, moving backwords and standing idle. The web camera senses the colour changes in the enviroment, thus the robot recognises the colours and with the manner of time it learns, by reinforcement, which actions to apply when the new colours are registered.
Keywords: artificial neural networks, classification, reinforced learning, robot, microcontroller


Клучни зборови:
вештачки невронски мрежи, класификација, учење со поттикнување, робот, микроуправувачи (микроконтролери)

Главни елементи и материјали:

ИК: PIC16F819;
Транзистори: BC639-BC640;
Потенциометри: 10k/lin;
DC моторчиња со редуктори

Датотеки за преземање:

Firmware за управување на роботот:
Emiter_05_08_Robot_firmware.rar
Невроинферентен двоножен робот:
EMITER_05-2008_Nevroinferenten dvonozen robot.pdf

* најавете се за да можете да ги преземете датотеките

Овој напис во целост е објавен во ЕМИТЕР 5/2008. Нарачајте го бројот тука.


Euroimpex

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kabtel

Overnet

Alfaaudio

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

www.loging.mk

www.fitr.mk

Pretplata

GoEnglishMak

Tehnik Servis

Astronomija

365.com.mk

webparking.com.mk