Емитер - Списание за наука и техника Емитер - Списание за наука и техника

-

::Импресум ::Претплата ::Услуги ::Маркетинг ::Соработка ::Контакт

Пребарување:
Најава:
Email: Лозинка: Регистрирај се

E-Prodavnica

OnlineBroj

Sorabotka

ЕМИТЕР 2/2013

Рубрика: Еурека

Тип: Научни и стручни трудови

Аномална динамика

Автор: Трифче Сандев

Нарачај го овој број

ЕМИТЕР 2/2013

ЦЕНА: 130 денариДодади во кошничка
 Во овој текст даден е краток историски преглед и вовед во аномалната динамика во комплексни системи. Претставени се теориските модели за опишување на процесите на аномална дифузија и неекспоненцијална релаксација, како и математичкиот апарат кој се користи во истите. Дадени се величините кои служат за определување на типот на ваквите процеси. Потенцирана е експерименталната потврда на овие процеси и системите коишто можат да се опишат со помош на теориските модели. Презентирани се најновите достигнувања во светската научна литература од оваа област на науката, но и придонесот и значењето на резултатите добиени во нашата земја. На крајот дадени се предизвиците за идните истражувања во оваа област.

ABSTRACT. This article gives a brief historical overview and introduction to anomalous dynamics in complex systems. Theoretical models to describe processes of anomalous diffusion and nonexponential relaxation, as well as the mathematical apparatus used in them, are presented. The physical quantities for determination of the type of such processes are given. The experimental confirmation of these processes and the systems that can be described with the theoretical models is emphasized. The latest developments in scientific literature in this area of science, and the contribution and significance of the results obtained in our country, are presented.

Клучни зборови:
аномална дифузија, неекспоненцијална релаксација, функции на Митаг-Лефлер, средно квадратно поместување, anomalous diffusion, nonexponential relaxation, Mittag-Leffler functions, mean square displacement

Датотеки за преземање:

Аномална динамика:
EMITER_02-2013_Anomalna_Dinamika.pdf

* најавете се за да можете да ги преземете датотеките


Овој напис во целост е објавен во ЕМИТЕР 2/2013. Нарачајте го бројот тука.


Euroimpex

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kabtel

Overnet

Alfaaudio

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

www.loging.mk

www.fitr.mk

Pretplata

GoEnglishMak

Tehnik Servis

Astronomija

365.com.mk

webparking.com.mk