Емитер - Списание за наука и техника Емитер - Списание за наука и техника

-

::Импресум ::Претплата ::Услуги ::Маркетинг ::Соработка ::Контакт

Пребарување:
Најава:
Email: Лозинка: Регистрирај се

E-Prodavnica

OnlineBroj

Sorabotka

ЕМИТЕР 3/2008

Рубрика: Еурека

Тип: Научни и стручни трудови

Континуирано леење на алуминиумски легури со правоаголен облик

Автор: Ружица Манојловиќ

Нарачај го овој број

ЕМИТЕР 3/2008

ЦЕНА: 130 денариДодади во кошничка
 Во трудот е опишано добивање на одливки од алуминиумски легури со континуирано леење во правоаголен кристализатор. Со цел да се скрати досегашната постапка на добивање на правоаголен производ - флах, која се состоеше од леење на легурата во кристализатор со кружен напречен пресек и пресување во баран облик, дојдовме на идеја флахот да се добие со директно леење во кристализатор со правоаголен облик. За таа цел конструиравме нов тип на кристализатор и ги пресметавме оптималните технолошки параметри на процесот на континуирано леење. Од технолошките параметри особено беше важна брзината на леењето на легурата во кристализаторот, а од геометриските параметри - висината и дебелината на ѕидот на кристализаторот. На овој начин, со континуирано леење во кристализатор со правоаголен облик директно се добива флах, а се одбегнуваат неколку последователни операции сврзани со пресувањето. Се разбира, при тоа се остваруваат значителни економски заштеди, се зголемува продуктивноста и се скратува времето на производство.

CONTINUOUS CASTING OF ALUMINUM ALLOYS RECTANGLE PRODUCTS
Ruzica Manojlovic
Faculty of Metallurgy and Technology, Skopje
Abstract: In this paper the production of aluminum alloys by continuous casting in rectangle crystallizator is presented. The aim was to shorten the present method of processing of the rectangle cast-aluminum product, which consists of casting of the alloy into round-shaped crystallizator and pressing it to the demanded rectangle-shaped products. We had an idea for direct casting into crystallizator with a rectangle shape. For this purpose, we constructed a new type of crystallizator and we determined the optimal technological parameters of the continuous casting process. Especially important technological parameter is the casting speed as well as the thickness and the length of the crystallizator, which are important geometrical parameters. In this way, the cast-aluminum alloys products have been directly produced by using the continuous casting rectangle-shaped crystallizator, which enables us avoid several successive operations concerning pressing. Of course, significant economic effects were achieved, as well as an increase in the productivity and shortening of the necessary time for production.
Key words: aluminium alloys, continuous casting, rectangle crystallizator


Клучни зборови:
алуминиумски легури, континуирано леење, правоаголен кристализатор

Датотеки за преземање:

Континуирано леење на алуминиумски легури со правоаголен облик:
EMITER_03-2008_Kontinuirano leenje.pdf

* најавете се за да можете да ги преземете датотеките


Овој напис во целост е објавен во ЕМИТЕР 3/2008. Нарачајте го бројот тука.


Euroimpex

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kabtel

Overnet

Alfaaudio

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

www.loging.mk

www.fitr.mk

Pretplata

GoEnglishMak

Tehnik Servis

Astronomija

365.com.mk

webparking.com.mk